Αποτελέσματα​

PR1: ΜΆΘΗΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα περιλαμβάνει τους σκοπούς, τους στόχους, την αρχιτεκτονική της εκπαιδευτικής παρέμβασης και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών και ψηφιακών επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Το υλικό αυτό αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ως βάση του την ολοκληρωμένη έρευνα πεδίου από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

PR2: ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί, θα μεταφερθείτε στο μάθημα και στα OERs που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Αυτό το μάθημα αποτελείται από 4 εκπαιδευτικές ενότητες μικρομάθησης με θέμα τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα, την επικοινωνία και το μάρκετινγκ τη καλή χειροτεχνία και το σχεδιασμό AR και VR.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τον εαυτό σας παίζοντας παιχνίδια δημιουργικότητας που βασίζονται στη δημιουργική σκέψη για να αξιολογήσετε τις δημιουργικές, επιχειρηματικές και ψηφιακές σας δεξιότητες.

Επιπλέον, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μαζί με τον τεχνικό οδηγό που θα βοηθήσει την εγγραφή των χρηστών μπορείτε να βρείτε εδώ

PR3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

“Οι εταίροι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του MANUAL που θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στην πραγματοποίηση, ως LEARNING FACILITATORS, CREATIVITY LABS, εκπαιδευτικών χώρων υβριδισμού μεταξύ τέχνης, πολιτισμού και επιχειρηματικής και ψηφιακής νοοτροπίας για την τόνωση, μέσω των τεχνών, νέων επιχειρηματικών και επικοινωνιακών 4.0 δεξιοτήτων των μαθητών, καθιστώντας τους ικανούς να υπερβούν την περιχαρακωμένη και τυπική περίμετρο της απλής τήρησης πρακτικών καθηκόντων, για να εισέλθουν στο εξελιγμένο και ουσιαστικό πεδίο της εμπνευσμένης από την τέχνη δημιουργικότητας, όπου οι μαθητές θα είναι σε θέση:

✔ να αντλούν από την τέχνη με τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται για να διαμορφώσουν την επιχειρηματική και ψηφιακή νοοτροπία τους
✔ να μαθαίνουν από την τέχνη, σε έναν ενάρετο κύκλο αιτίου-αποτελέσματος, ένα σύνολο κοινωνικών δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν επιχειρηματικές συμπεριφορές και ψηφιακές δεξιότητες για ελκυστική και “δημιουργική” διαδικτυακή επικοινωνία, μετατρέποντας μια εργαστηριακή δραστηριότητα από απλό χώρο διδακτικού πειραματισμού σε “εργαστήριο επαγγελματισμού” για την παραγωγή ιδεών και επιδόσεων.

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικη Κινητικότητα 1

Οι εκπαιδευτικοί του έργου φιλοξενήθηκαν για μια εβδομάδα από τις 7-11 Νοεμβρίου 2022 από την CONFORM S.c.a.r.l. όπου έλαβαν μέρος σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, στόχος της οποίας ήταν να μεταφέρει στους συμμετέχοντες την παιγνιώδη, διδακτική λογική της παιχνιδοκεντρικής μάθησης που πρέπει να υιοθετηθεί ως μορφή αξιολόγησης των επιχειρηματικών και δημιουργικών κλίσεων των μαθητών που, σήμερα είναι θεμελιώδεις στην πολιτιστική και δημιουργική οικονομία

Εκπαιδευτική Κινητικότητα 2

Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 19 Μαΐου 2023 και φιλοξενήθηκε από τους δύο πορτογαλικούς εταίρους της σύμπραξης, Escola das Virtudes, Escola Artística e Profissional Árvore και Modatex. Στόχος ήταν η μεθοδολογική ευθυγράμμισή τους σχετικά με τη διαχείριση των Art- Inspired Creativity Labs για την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή επικοινωνία 4.0, σε ρόλο διευκολυντών μάθησης. Είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πιλοτικά ορισμένα από τα εργαλεία και τις τεχνικές που περιέχονται στο εγχειρίδιο CLAIM.